Onze diensten

Wij werken voor zorgorganisties waarbij wij een match ervaren op visie, kwaliteit, beleid,
rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgadministratie

Ons team verzorgt de zorgadministratie in het ECD naar keuze van de zorgorganisatie.
Wij werken met korte lijnen. Hierdoor is afstemming met de aangesloten zorgorganisaties, inkoopteams en gemeenten effectief, efficiënt en doelmatig.
We zoeken naar slimme oplossingen om de administratieve last te verminderen.

Contractbeheer

Met een uitgesproken visie op het zorglandschap en ruime kennis van de afgesloten contracten WMO en Jeugdhulp zijn wij een gesprekspartner voor gemeenten en inkooporganisaties.  

Aanbestedingen

Inmiddels hebben we een schat aan ervaring opgedaan in het aanbestedingsproces voor jeugdhulp en WMO in Zeeland en Brabant.

Spannende processen, waarin wij sterk zijn in het samenbrengen van vakmanschap, inzichten en visies en deze te vertalen naar een visie en plan van aanpak. 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Zorgorganisaties en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Kwaliteit kan voor een groot gedeelte geborgd worden in een kwaliteitsmanagementsysteem.

Een dergelijk kwaliteitsmanagementsysteem komt tot zijn ultieme recht als er draagvlak en commitment voor is.
Met kennis van de normen ISO 9001 en HKZ Zorg en Welzijn zijn wij deskundig in het bouwen en ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem van de zorgorganisatie. Wij behaalden onze certificering voor het uitvoeren van interne audits volgens de HKZ Zorg en Welzijn norm.
Interne audits geven een verdiepend beeld op de praktijk van de zorgorganisatie en de voor de praktijk specifieke kenmerken in de uitvoering van zorg.
In gesprek, met een natuurlijke nieuwsgierige houding naar de ander, naar zijn of haar visie en met de wettelijke kaders en regelgeving komen we vanuit dialoog op een wezenlijk gesprek over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Deze gesprekken geven waardevolle inzichten voor beide partijen, leveren leer- en ontwikkelpunten op die een plaats c.q. opvolging hebben in de kwaliteitscyclus van de zorgorganisatie.

Projecten

Meedenken en mee-ontwikkelen in vraagstukken binnen het sociaal domein is met onze brede kennis, visie en ervaring een expertise. Wij zijn in staat om vanuit verschillende niveaus en dimensies naar vraagstukken te kijken en bruggen te bouwen tussen beleid en inhoud en overkoepelend over verschillende domeinen.